Warsztaty skierowane się do grona osób rozwijających zainteresowania naukowe w obszarze kontroli motorycznej, a ich zaawansowany poziom wymaga od słuchaczy wstępnej wiedzy z obszaru kontroli motorycznej.

W ramach warsztatów planowane są wykłady online prof. Marka Latasha (Penn State University) oraz prof. Michaela Jakovca (University of South California). Wykłady będą połączone z dyskusją prowadzoną bezpośrednio po ich zakończeniu.

Ponadto przewiduje się dyskusję na temat aktualnych problemów badawczych w obszarze motor control oraz na temat terminologii funkcjonującej w ramach tej dyscypliny.

Organizatorzy zachęcają także do zaprezentowania swoich ostatnich prac w ramach sesji plakatowej. Plakaty będą prezentowane jedynie w formie elektronicznej. Osoba prezentująca będzie miała 5 min czasu na ustne przedstawienie hipotez, metod i narzędzi badawczych oraz wyników badań.

W ostatnim dniu warsztatów odbędą się zajęcia praktyczne poświęcone metodologii badań kontroli postawy ciała i lokomocji. Warsztaty prowadzić będą pracownicy Katedry Motoryczności Człowieka AWF Katowice.

Po zakończeniu warsztatów planowany jest konkurs wiedzy z nagrodami dla zwycięzców.

W planie warsztatów Motor Control 2020 oprócz dyskusji, wykładów oraz sesji plakatowej znajdzie się także czas aktywną rekreację w pięknym Beskidzie Śląskim.

17 wrzesień

13.00 – 14.00 obiad
14.30 – 15.00 przywitanie uczestników i rozpoczęcie
15.00 – 16.30 wykład I (sesja „motor control”)
16.30 – 17.00 przerwa kawowa
17.00 – 18.30 wykład II (sesja „zmienność ruchów”)
18.30 – 20.00 czas wolny / spacer po Wiśle
20.00 kolacja

18 wrzesień

08.00 – 09.00 śniadanie
09.00 – 11.00 sesja plakatowa
11.00 – 14.00 wycieczka piesza
14.00 – 15.00 obiad
15.00 – 16.30 wykład III (sesja „zaburzenia kontroli motorycznej”)
16.30 – 17.00 przerwa kawowa
17.00 – 18.30 wykład IV (sesja „neurorehabilitacja”)
18.30 – 20.00 czas wolny
20.00 kolacja

19 wrzesień

08.00 – 09.00 śniadanie
09.00 – 13.30 warsztaty „Kontrola postawy ciała i lokomocja”
13.30 – 14.00 podsumowania i zakończenie warsztatów
14.00 – 15.00 obiad